XML Localization

XML Localization

ปัญหาหนึ่งของการโลคัลไลเซชันคือปัญหาประสิทธิภาพของคีย์การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อที่จะโลคัลไลซ์โปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ นักพัฒนาจะต้องตั้งค่าคีย์บอร์ดใหม่ แสดงคีย์บอร์ด และพัฒนาเลย์เอาต์ใหม่ทั้งหมด ที่นี่ยังรองรับการแปลและความสามารถใหม่ๆ ในเวลาเดียวกัน โปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นต้องแปลคีย์ที่โปรแกรมมีความสามารถในการแสดงโดยใช้อักขระพิเศษ XML Localization สล็อตเว็บตรง

โปรแกรมเมอร์มักจะส่งออกโปรแกรมเป็นภาษาใหม่ จากนั้นจึงใช้ชุดอักขระควบคุม (Control Cel โดยเฉพาะ C Ring) เพื่อฟอร์แมตคีย์ใหม่เป็นภาษาใหม่ กระบวนการนี้ยังค่อนข้างแพงและมักทำให้เกิดข้อผิดพลาด อีกวิธีหนึ่งคือการมีฟอนต์ข้อความในตัวที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการโลคัลไลเซชัน ผู้ออกแบบสามารถเลือกที่จะใช้ตัวควบคุมนี้สำหรับโปรแกรมส่งออกหรือสำหรับขั้นตอนการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น แอปพลิเคชั่นจำนวนมากรองรับการโลคัลไลเซชั่นและบังคับให้ข้อความเป็นภาษาที่โลคัลไลซ์โดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ซอฟต์แวร์ปรับตัวได้มากขึ้นและใกล้ชิดกับภาษาเป้าหมายที่ผู้ใช้เป็นมนุษย์มากขึ้น

การโลคัลไลเซชันมีข้อดีมากกว่า Con internationalization รูปแบบ XML ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ทั้งหมด และแก้ปัญหาทั้งหมดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องปรับให้เข้ากับความต้องการการจัดรูปแบบเฉพาะของประเทศใหม่หรือของทวีป ไฟล์ XML จะโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่เลือก

การโลคัลไลซ์เซชัน XML มีข้อดีอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ หากสตริง XSLT มีคุณลักษณะที่เรียบง่าย การเปลี่ยนเวอร์ชันที่แปลแล้วสามารถทำได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับข้อความที่กำหนดเอง การเปลี่ยนแปลงในสตริงจะไม่ได้รับผลกระทบ ทรัพยากรสตริงสามารถลืมได้ในขณะที่ออกแบบข้อความ ผลลัพธ์คือสตริงของเนื้อหาที่เหมือนกันซึ่งลงท้ายด้วยซอฟต์แวร์ที่แปลเวอร์ชันภาษาท้องถิ่น

ทรัพยากรสตริงของ JavaScript ไม่ได้รับผลกระทบจากการแปล ในขณะเดียวกันก็มีข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรสตริงในท้องถิ่นของประเทศในยุโรปกลาง ทรัพยากรสตริงสามารถปรับได้และตระหนักถึง Unicode เมื่อรวมกับ XML แล้ว หน้าเว็บที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นได้ทำให้การแปลซอฟต์แวร์นั้นง่ายขึ้น

MIME สามารถตั้งค่าเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสตริงของไฟล์การติดตั้ง ค่าเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงในซอฟต์แวร์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับทรัพยากรสตริงที่แน่นอนของทรัพยากรสตริงเฉพาะของภาษาท้องถิ่น ทรัพยากรสตริงของซอฟต์แวร์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับทรัพยากรสตริงของภาษาท้องถิ่นสามารถกำหนดให้กับอินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์ได้โดยตรง

หากซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบในลักษณะโมดูล สามารถติดตั้งทรัพยากรสตริงได้ทีละรายการในระหว่างกระบวนการติดตั้งของโมดูลที่เกี่ยวข้อง กระบวนการนี้มักส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของโมดูล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ได้แนะนำการปรับให้เป็นโมดูล นอกจากทรัพยากรสตริงแล้ว XML ยังระบุอีกด้วย ตัวอย่างเช่น มักระบุชื่อไฟล์ นามสกุลของ XML อาจแตกต่างกันสำหรับสถานที่ต่างๆ สตริง GUID สามารถระบุการเข้ารหัสของไฟล์ และสามารถระบุค่าเฉพาะบางอย่างสำหรับการเข้ารหัสได้

การโลคัลไลเซชัน XML มีข้อดีมากกว่าการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ทรัพยากรสตริงสามารถกำหนดมาตรฐานได้ สคีมา XML สามารถระบุประเทศต้นทางของเนื้อหาได้ สามารถขยายทรัพยากรสตริงปัจจุบันและทรัพยากรสตริงอื่นๆ ที่นำเข้าจากไฟล์ได้ ทรัพยากรเหล่านี้ได้รับการแปลโดยใช้สคีมา และสามารถรวมทรัพยากรเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นได้

Back To Top